Consult

Snel naar:

Consultatie gericht op de patiënt

U bent op zoek naar een deskundige die u kunt consulteren over de complexe hulpvraag van uw patiënt/cliënt  met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking.

Mensen met deze complexe problematiek bevinden zich  binnen diverse  organisaties en hulpverleningscircuits. Het zijn patiënten die vaak bij u als hulpverlener (huisarts, AVG, gedragswetenschapper, SPV ) veel vragen oproepen, zowel ten aanzien van de herkenning en de diagnostiek als behandeling en begeleiding.

Vanuit expertise met deze problematiek, maar ook met het netwerk rondom deze patiënten, wordt er met u mee gedacht. De start van het consult zal altijd liggen bij de kennismaking met de patiënt en het formele of informele systeem om hem of haar heen. Vervolgens zal een gedegen dossieranalyse altijd een vervolgstap zijn. Het vervolgtraject zal verschillen per patiënt. Er worden duidelijke afspraken met u gemaakt over de in inhoud en tijdsduur van de consultatie.

Consultatie gericht op de organisatie

U wilt binnen uw organisatie de kwaliteit van hulpverlening aan mensen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking versterken.

U  vraagt zich af zich af op welke wijze uw primaire proces aangepast kan worden aan deze groep binnen uw organisatie. Wellicht wilt u de signalering, verwijzing, begeleiding en behandeling anders gaan organiseren?

U bent op zoek naar iemand met management-en beleidsexpertise die met u meedenkt over inhoudelijke en organisatorische vragen met betrekking tot deze doelgroep.

Poli+ kan met u meedenken over uw organisatie maar kan ook voor u optreden als ambassadeur van de doelgroep, als onderhandelaar naar instanties als de zorgverzekeraar, als schrijver van beleidsstukken maar kan ook ondersteunen in het concreet neerzetten van goede signalering, verwijslijnen, diagnostiek, begeleiding en behandeling voor deze doelgroep.

Aanmelden

U kunt uw consultatievraag aanmelden via de contactpagina. Op basis van uw vraag wordt er binnen een week contact met u opgenomen. Na een eerste gesprek met u wordt er een plan van aanpak met een offerte opgestuurd.