Info

Poli+ biedt  en versterkt psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid

Aanbod

Poli+ heeft een aanbod voor mensen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid:  IQ lager dan 85, leeftijd vanaf 16 jaar.

Poli+ biedt een drietal diensten aan:

  1. Poli+ Praktijk:     Basis-GGZ  (specialist) in Leiden en omstreken . Daarnaast Traumabehandeling binnen de Basis GGZ.
  2. Poli+ Consult:     consultatie en organisatie advisering 
  3. Poli+ Kennis:      scholing, training, psycho-educatie, supervisie, intervisie.

Missie en visie

De missie van Poli+ is om goede psychiatrische zorg binnen het bereik te brengen van mensen met een laag IQ.

Psychiatrische stoornissen komen veel vaker voor bij mensen met een laag IQ  ( IQ < 85) dan bij normaal begaafden. Het is schrijnend dat ondanks dit gegeven passende psychiatrische zorg voor deze doelgroep onvoldoende beschikbaar is. Dit leidt tot onnodig lijden en tot hogere maatschappelijke- en gezondheidszorgkosten.
Er is zowel binnen de GGZ als binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB zorg) sprake van een grote kans op onderdiagnosticering, overvraging in behandelingen en overmedicatie.

Poli+ wil direct via goede patiëntenzorg, maar ook via inhoudelijke en organisatorische ondersteuning  aan  verschillende organisaties, ervoor zorgen dat passende psychiatrische zorg  beschikbaar komt voor mensen met een laag IQ.
De psychiatrische zorg voor deze patiënten moet worden verbeterd en kan eenvoudiger worden georganiseerd, met meer zelfstandigheid voor de professional en met het centraal stellen van de hulpvrager. Poli+ laat  kwaliteitsverhoging en meer efficiëntere organisatie van de zorg hand in hand gaan.

 

Wie

Erica Aldenkamp

Eigenaar Poli+.
Consulent , docent en supervisor binnen Poli+ Kennis en Advies.
GZ-psycholoog en EMDR practitioner binnen de Poli+ Praktijken.

Ik heb jaren lange ervaring als GZ- psychologe en als manager behandelzaken in de hoog specialistische-GGZ voor mensen met een psychiatrische stoornis en verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.
Als hoofdbehandelaar en senior GZ -psychologe ligt mijn ervaring in diagnostiek en behandeling van alle psychiatrische stoornissen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de traumabehandeling bij deze doelgroep (EMDR Practitioner).

Als manager ligt mijn ervaring in het organiseren  van kwalitatief goede, effectieve en efficiënt georganiseerde psychiatrische zorg voor deze doelgroep.

 

 

Annemarie van den Brink

Eigenaar van en GZ-psycholoog en EMDR practitioner binnen praktijk Annemarie van den Brink (www.annemarievdbrink.nl).

GZ-psycholoog en EMDR practitioner binnen Poli+ Praktijk in Leiden

Naast mijn werkzaamheden binnen de specialistische GGZ voor mensen met psychiatrie en verstandelijke beperking ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk (Basis GGZ).  Ik heb inmiddels ruim 25 jaar ervaring met diagnostiek en behandeling van psychische klachten.
Ik gebruik kennis uit verschillende stromingen in de psychologie. Mijn specialisaties: emotieregulatie problematiek en PTSS.
Mijn stijl van werken kenmerkt zich door begrippen als compassie, valideren, spiegelen, motiveren.

Jannelien Wieland

Psychiater onderzoeker, consulent en docent binnen de Poli+

Sinds 2009 ben ik geregistreerd als psychiater. Mijn specialisatie is de diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid en/of een verstandelijke beperking. Naast mijn klinische werk doe ik onderzoek op het gebied van psychiatrische stoornissen bij zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking en geef ik trainingen en lezingen over dit onderwerp. In maart 2016 ben ik gepromoveerd op het proefschrift met de titel Psychopatholgy in borderline intellectual functioning; explorations in secondary mental health care. Ik ben breed opgeleid, behandel adolescenten en volwassenen en heb veel ervaring met angst- en stemmingsstoornissen, traumagerelateerde problematiek en ontwikkelingsstoornissen. 

Eeke Harting

Neuropsycholoog, Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Sinds 2011 ben ik werkzaam als (neuro)psycholoog bij een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. Ik heb veel ervaring in het uitvoeren van (neuropsychologische) diagnostiek en het vertalen van de uitkomsten naar de praktijk. Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog zal ik bij de Poli+ onder supervisie van de GZ psychologen zowel bij de diagnostiek als de behandeling betrokken zijn.

Manon Boelens

Psychiatrisch verpleegkundige binnen Poli +

Ik heb vele jaren ervaring als ambulant psychiatrisch hulpverlener in de hoog specialistische GGZ voor mensen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. Daarnaast ben ik lange tijd werkzaam geweest  binnen de acute psychiatrie. Momenteel werkzaam als POH GGZ in Alphen aan de Rijn.

Binnen Poli + ben ik enkele uren per week werkzaam als vertaler van diverse behandelaspecten naar het dagelijks leven van patiënten.  Denk bijvoorbeeld aan monitoren van medicatiegebruik, het maken en toepassen van een signaleringsplan in de thuissituatie en het verrichten van (een deel van) een behandelmodule onder supervisie.